Inspiratiebron

In de westerse wereld was de overgrootte deel van de mensen gelovig. De opvattingen van Plato en Aristoteles (-427 tot 322 voor christus) werden niet weersproken. Planeet aarde wordt bewoont door vormen van leven die niet verandelijk zijn. Deze gedachte goed werd verstrekt door de natuurlijke theorie rond 1700, ruim voor de geboorte van Darwin in 1889. De natuurlijke theorie is gebaseerd op de bijbel waarbij de schepper (God) in een week alle levensvormen te scheppen. Het verhaal is te lezen in de bijbel waar staat dat de Schepper eerst het Heelal creerde. In Genisis 2 vers 4 staat de geschiedenis beschreven van het ontstaan van de hemel en aarde.

Galapagos

Galapagos

Overblijfselen van het leven

Rond 1650 waren de eerste wetenschappers die de natuurlijke theorie ter discussie stelde. Het was de Fransman George Cuvier die verwees naar fossielen waar de antwoorden van de geschiedenis van de aarde gezocht moest worden. Hoe dieper de George in de steenlagen groef, des te oudere fossielen hij vond. Zo ontdekte hij dat de oude fossielen minder leken op de moderne soorten. Zo stelde hij dat het uitsterven van soorten tot de mogelijkheden behoren.

Later in de geschiedenis waren de heren James Hutton (1726-1797) en Charles Lyel (1797-1875) belangrijke inspiratiebronnen voor Charles Darwin. De twee Schotse geologen ontdekte dat de aarde heel langzaam en continue veranderen. Niet schoksgewijs maar door hele langzame acties. Dit impliceerde dat de aarde niet veel ouder moest zijn dan duizenden jaren (werd toen aangenomen). Veder zagen de wetenschappers dat de lange processen op lange termijn grote verschillen kunnen realiseren.

Is de natuurlijke theologie uit gestoven? Nee we zien ze nog wel terug in het creationisme en intelligent design. De aanhangers van de creationisten rond 1800 accepteerde de theorie dat de aarde ouder is en hadden een iets andere interpretatie wat er letterlijk in de bijbel staat. Sommige interpreteerde de dagen als tijdvlakken en dat kunnen duizenden jaren zijn. Anderen meenden dat in Genesis twee gebeurtenissen kunt onderscheiden; de schepping ‘in den beginne’ en de schepping van het paradijs in zes dagen. De schepping van het paradijs was eigenlijk het herstel van de chaos van ‘in den beginne’. De fossielen zijn het bewijs van het ondergaan van de chaos en het herstel door het paradijs.  De overeenkomst van beide theorie liggen in de combinatie van de wetenschap en de leer van de bijbel.

Volgens intelligent design is het leven te complex om per toeval te ontstaan. En moest er gewoon een ‘intelligente ontwerper’ bij betrokken zijn geweest…